Vijvers

Het aanleggen van vijvers heeft geen gemiddelde prijs, u zult daarom specifiek een offerte aan moeten vragen.  Het verkrijgen van een vijver in uw tuin bestaat uit twee processen: voorbereiding en uitvoering. Hieronder worden beide processen verder toegelicht.

 

Voorbereiding

Als eerste worden de werkzaamheden geïnventariseerd en geprioriteerd. Dat betekent, elke stap die gezet moet worden om de vijver aan te leggen wordt uitgewerkt, zodat de volgorde van de werkzaamheden duidelijk is. Voordat er begonnen wordt met het aanleggen van de vijver moeten er mogelijk bomen of planten verzet worden. Indien er een deel van de bestrating van de tuin in de ruimte van de vijver staat, zal dit ook weggehaald moeten worden. Ook wordt er  gecontroleerd op elektriciteitskabels en of deze mogelijk doorgetrokken of verlegd moeten worden.

Als de tuin geprepareerd is voor de vijver, zal er worden begonnen met graven. De grond wordt meestal afgevoerd in een container, deze nemen wij mee bij het aanleggen van een vijver. U kunt er dus op rekenen dat alles netjes blijft en er geen losliggende grond in uw tuin ligt. Hierna wordt er gekeken of de grondwaterstand correct is. Er mag geen grondwater in de uitgegraven kuil lopen, als deze bijvoorbeeld te hoog is kan de vijver mogelijk overstromen. Indien dit het geval is zal het overbodige water worden weggepompt. Tenslotte wordt er nog naar de weersvoorspelling gekeken, indien deze te slecht zijn kan het uitvoeringsproces mogelijk uitgesteld worden en de kuil zal in dit geval waterdicht bedekt moeten worden.

Uitvoering

Na het uitgraven van de kuil wordt er als eerste een bodembescherming aangelegd. Dit zorgt ervoor dat het water op zijn plek blijft en niet weg kan lopen. Het is van belang dat dit zowel aan de zijkanten als op de bodem wordt toegepast. Daarover wordt er volgens een vijverfolie aangebracht. Indien dit af is gerond, zal de rand van de vijver bewerkt gaan worden en het water kan dan inmiddels gevuld worden in de gegraven kuil.

Deze handige instructievideo geeft een korte samenvatting over het proces van een vijver aanleggen.